Welkom op Magentashop.nl

Ruilen en retourneren

Ruilen en retourneren

Voorwaarden retourneren

Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd.

Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk (of per email) aan Magentashop.nl kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen.

Magentashop.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Magentashop.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Magentashop.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Binnen 14 dagen na dit schriftelijk contact met Magentashop.nl, dient u het/de betreffende product(en) retour te zenden naar Magentashop.nl.

Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat aan Magentashop.nl retourneren, conform de door Magentashop.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij een retourzending naar Magentashop.nl bent u er zelf verantwoordelijk voor dat het product in goede staat en compleet bij Magentashop.nl aankomt.

Als u een product binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd heeft en voldaan heeft aan de retourneringsvoorwaarden, krijgt u het aankoopbedrag van dat product binnen 14 dagen na retourzending teruggestort op de rekening die ook bij het betalen is gebruikt. Als wij het artikel niet retour kunnen nemen, dan krijgt u daar een bericht met uitleg over.

Uitgesloten van retour en omruiling zijn

 • Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
 • Omruilen van kleur kan niet. Van de consument mag verwacht worden dat hij/zij van tevoren de kleur definitief bepaalt (bijvoorbeeld zitzakken en zitballen, stoelen en meubels).
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Showmodel artikelen

Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan – in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft Magentashop het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

Garantie

In het geval van een beschadigd, incompleet of defect product bij levering dient u middels onderstaand formulier binnen 2 werkdagen na levering kenbaar te maken;

 • Bij beschadiging: Foto’s van beschadiging, eventuele onderdelen nummers van beschadigde delen (max. 3MB per foto)
 • Bij incompleet: Onderdelennummers van de missende delen
 • Bij defect: duidelijke omschrijving van het mankement

U dient Magentashop.nl ten alle tijde in staat te stellen het probleem op te lossen door;

 • Het product om te ruilen; In dit geval ontvangt u een retourlabel waarmee u het product kosteloos kan terugsturen waarna Magentashop.nl u een nieuw product zal toezenden.
 • Missende delen na te zenden.
 • Creditering van aankoopbedrag na retourzending; Mochten bovenstaande oplossingen niet aangeboden kunnen worden door Magentashop.nl dan ontvangt u binnen 14 kalenderdagen na retourzending uw aankoopbedrag terug. Ook voor deze retourzending ontvangt u een retourlabel waarmee u het product kosteloos terugsturen.

Retourneren procedure

Hoe retourneer ik mijn bestelling?

Is uw bestelling niet helemaal wat u ervan had verwacht, is het beschadigd bij aankomst, incompleet of vertoont het mankementen? Jammer, maar geen enkel probleem om deze te retourneren. U heeft de mogelijkheid je bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten.

Volg onderstaande retourprocedure

 1. Vul onderstaand formulier in met het ordernummer en de artikelnummers die u wenst te retourneren. Voeg a.u.b. foto’s toe (max. 3 foto’s en max. 3 MB per foto) indien het om een beschadigd of incompleet product handelt. Op deze manier is meteen bij ons bekend waar het om gaat.
 2. Download evens het retour-formulier, print het uit en vul het geheel in.
 3. Stuur de artikelen inclusief de factuur en het ingevulde retourformulier voldoende gefrankeerd naar onderstaand adres:
  Magentashop.nl
  Kapellerweg 36
  6132 AW Sittard

Na ontvangst en controle van uw retourzending wordt het product omgeruild of wordt het bedrag meteen (doch maximaal binnen 5 werkdagen) teruggestort op uw bankrekening.

Retourzendingen worden alleen in behandeling genomen als deze in originele staat inclusief labels & verpakkingen worden teruggestuurd. Beschadigde en/of gebruikte items (buiten de garantie) worden geweigerd en teruggestuurd.

De kosten en het risico van retour zenden zijn voor eigen rekening. Stuur de artikelen die u wenst te retourneren of om te ruilen in één zending terug om ervoor te zorgen dat de retourzending spoedig kan worden verwerkt. Niet-identificeerbare retourzendingen worden waar mogelijk teruggestuurd naar de afzender.

Houd er rekening mee dat artikelen snel uitverkocht kunnen raken en het dus niet altijd meer mogelijk is om je item te ruilen. Indien dit het geval is nemen wij contact met u op om een gepaste oplossing te vinden.

Krijg ik het totaal bedrag retour?

Na ontvangst van je retourzending en controle van de producten, storten wij het bedrag direct (doch maximaal binnen 5 werkdagen) terug op uw bankrekening welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de bestelling. De door u gemaakte verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet vergoed.

Retourneerformulier, zo volledig mogelijk invullen en eventuele foto’s (max. 3MB per foto) toevoegen.


  Retourformulier